A 3K PROGRAM egy olyan folyamat melyben a változásmenedzsment lépcsőinek teljesítésével valamint a KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK és KÉSZLETEK optimalizálásával egy pénzügyileg és működési folyamatok szempontjából is egészséges vállalat kialakulása kezdődik.

A 3K PROGRAM felépítése:   Helyzetfelmérés, Oknyomozás – Változásmenedzsment – Nyomonkövetés

HELYZETFELMÉRÉS, OKNYOMOZÁS
A WORKING CAPITAL nagyságának, mértékének és az ezeket befolyásoló üzleti folyamatok (beszerzés, gyártás, értékesítés, credit menedzsment, pénzügy, kontrolling) felmérése és elemzése a rendelkezésre álló adatok átvizsgálásával és a cég kulcsszereplőivel készített interjúkkal.
Az adatelemzéshez számba vesszük – tranzakció szinten – szállítókat, vevőket, cikkeket, gyáregységeket. Elvégezzük a megfelelő szegmentációkat mind a három fő területen.
Az interjúk végén a következtetések levonása után kialakítjuk a főbb eszközrendszereket illetve konkrét javaslatokat teszünk az elvégzendő feladatokról illetve azok várható számszerű hatásairól.
Mindezt egy komplex audit riportban foglaljuk össze.

VÁLTOZÁS MENEDZSMENT
Az oknyomozás eredményeképp meghatározott feladatok végrehajtását támogató, megalapozó tréningeket, workshopkat tartunk.
Közösen kialakítjuk a kitűzött célokhoz vezető út “játékszabályait”.
A legfontosabb tréningek, workshopok:
• Kredit menedzsment workshop
• KPI workshop
• Értékesítés workshop
• Készlet kezelési workshop
• Gyártás workshop
• Beszerzési workshop
• Kommunikációs workshop
A tréningek zárásaként közösen elkészítünk egy személyreszabott akciótervet.

NYOMONKÖVETÉS
Végül, de nem utolsó sorban, ellenőrizzük és mérjük, az akciótervben meghatározott feladatok végrehajtását. Hiszen ez garantálja azt, hogy a projekt ne vesszen el a vállalat hétköznapi rutinjában. Ezért ellenőrizzük hogy a közösen megálmodott megoldások, eszközrendszerek jól működnek-e? Megvizsgáljuk, hogy a fejlődés üteme megfelel-e az elvártaknak.


AMI NINCS DE MÉGIS VAN…

• „Észrevétlen” belső audit
Melyet a menedzsment egyéb üzleti döntéseinél is használhat

• Optimalizált erőforrások
A program rámutat egyéb erőforrások(mint például a human erőforrások) még hasznosabb felhasználási lehetőségeire.

• Egyéb üzleti folyamatok erőssége/gyengesége felszínre kerül
Tipikusan a ’tudtuk, de nem sejtettük szituáció’. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy nem csak a WORKING CAPITAL működési folyamatainak minősége, hanem a szervezet erősségei és gyengeségei is megmutatkoznak a program során, melyeket ezáltal, még időben lehet orvosolni.

• Eredménynövekedés
Az erőforrások hatékonyabb felhasználásának egyenesági következmény az eredménynövekedés, melyet mind a tulajdonosok, mind a vezetők általában üdvözölnek.

• Növekvő csapatszellem és gazdasági tudatosság
A tréningek és workshopok lehetőséget adnak az egyes szervezeti egységek szakmai találkozására egyúttal megismertetve a saját érdekeiket, igényeiket illetve megismerve a „másik fél” érdekeit. Mindezek után elkerülhetetlen a közös munka magasabb szintre kerülése.