„Úgy véli a működő tőke nem fontos az Ön vállalatának? Gondolja újra! Lehet bármilyen jó terméke, bármilyen lelkes vevői, ha a működő tőke nincs kézben, szempillantás alatt lehúzhatja a rolót.”
/ Harvard Business Review /

Mi az a működő tőke:
A working capital az üzletben felhalmozott pénzmennyiség összessége, melyet a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege alkot.

Definíció: a működő tőke = forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek.

A working capital kiváló mutatója egy vállalat likviditásának, hatékonyságának és hogy mennyire rendezettek az üzleti folyamatok.

A K&G Services 3K PROGRAM-ja az operating working capital-re fókuszál, mely a működő tőke három leglényegesebb elemének, a Követelések, a Kötelezettségek és a Készletek komplex kezelése.

Ahhoz, hogy megértsük a program lényegét, itt van az egyszerű meghatározása a fő elemeknek, amelyeket könnyen megtalálhatunk a cég mérlegében.

• Kötelezettségek:
Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

• Készlet:
A készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló eszközök, amelyek vagy egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt és a tevékenység folyamán eredeti megjelenési alakjukat elvesztik, vagy több tevékenységi folyamatban vesznek részt, de a törvény szerint azokat a készletek közé kell besorolni, vagy egy éven belül használódnak el.

• Követelések:
Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert, termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve az egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket.

A K&G Services küldetése, hogy növelje a pénzügyi tudatosságot partnereiknél és egy fenntartható változást segítsen elő a cég életében a jövedelmezőség, a hatékonyság és egy kevésbé túlterhelt szervezet érdekében. Ezért fontos, hogy a mérőszámok egyszerűek legyenek, melyet később az ügyfél magának is könnyedén tud majd számolni, elemezni.

OWC kifejezhető összegszerűen (HUF) vagy napokban is. A napok megmutatják, hogy hány napi értékesítés/ELÁBÉ van felhalmozva kintlévőségben, követelésben és készletben.
Napokra levetíteni az értékeket azért érdemes, mert, független a cég méretétől, minden ipari szegmensnek megvan a maga tipikus OWC számai, és közvetlen nem befolyásolja az ELÁBÉ.

Itt található a leggyakrabban használt KPI-ok leírása:

• Days Sales Outstanding (DSO): követelések/(nettó évesített értékesítés/365)
A vevők átlagos fizetési periódusát méri. A követeléseket osztva az értékesítés nettó árbevétellel naponta. Hatékony working capital management csökkenti a DSO-t.

• Days Inventory Outstanding (DIO): készlet/ (nettó évesített értékesítés /365)
A készlet forgási sebességét méri, hány nap alatt lesz a beérkező alapanyagból és késztermékből eladott áru.
Számítható a készletek értéke elosztva a napi átlagos értékesítéssel. DIO csökkenése javulást jelent.

• Days Payables Outstanding (DPO): kötelezettségek/(nettó évesített értékesítés /365)
A kiadások, költségek átlagos kifizetési periódusát méri. Számítható a követelések értéke elosztva a napi átlagos értékesítéssel. Magasabb DPO javítja a működő tőkét.

• Days Working Capital (DWC), vagy Cash Conversion Cycle (CCC): CCC= DSO+DIO-DPO
A pénz forgását méri a cégben, hogy a kiadások, és a bevételek között hány nap telik el. Cél a CCCminél alacsonyabb szinten tartása.

* Megjegyzés: Sok vállalat használja eladott áruk beszerzési értékét az árbevétel helyett a DIO, DPO kalkulációjakor. Egységesen az értékesítéshez viszonyítva a három mérőszámot jobban elemezhetővé teszi a DWC/CCC-t. Ettől függetlenül a képleteket a partner igényeihez és lehetőségeihez mérten alakítja ki cégünk.

Ezen KPI-ok kiszámítása nem lehetetlen feladat. A kihívás az, hogy megértsük, hogy e mögött a néhány szám mögött, emberek és folyamatok vannak. Hogy javítsa működő tőkéjét, meg kell változtatni az Ön és munkatársai mindennapi életét. A K&G Services abban tud segítő kezet nyújtani, hogy az üzleti folyamatok jobban, hatékonyabban legyenek megtervezve, és fussanak a gyakorlatban a legapróbb részletektől kezdve a stratégiai döntésekig. Az eredmény egy elégedettebb üzleti környezet: boldogabb tulajdonosok, alkalmazottak, ügyfelek és szállítók.


Működő tőke menedzsment:

A legtöbb vállalat jelentős mennyiségű készpénzt tud felszabadítani, ami a saját mérlegében található pusztán a működő tőke hatékonyabb kezelésével. A válság utáni időszak még mindig nem a hitelezés megélénküléséről szól, így a legolcsóbb módja a pénzforrásnak, ha a készletekben, vevőkben álló pénzt tudjuk minimalizálni.

A working capital management alapelve, hogy csökkentse a készleteket és a követeléseket, miközben növeli kötelezettségek egyenlegét – mindezt úgy hogy az ne menjen az üzlet rovására.

Amit a K&G Services tehet Önért:

• Méri és elemzi a működő tőke elemeit, rámutat a fejlődési lehetőségekre
• Azonosítja a „Quick win”-eket és a hosszú távú működő tőke optimalizálás lépéseit
• Kidolgoz egy részletes akciótervet a pénz felszabadítására és a fenntartható pozitív változásokra.


K&G Services:

Munkatársainknak több éves tapasztalata van a hatékony working capital menedzsmentben, mind tanácsadóként, mind felső vezetőként több szektorban dolgozva.

Ha többet szeretne tudni rólunk, kattintson a RÓLUNK-ra, ha a programunk felől érdeklődik, akkor a 3K PROGRAM-ra

Ha bármilyen kérdése van, vagy szeretne egy ingyenes konzultációt, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és a tanácsadóink kapcsolatba lépnek Önnel 1 napon belül.